Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2013

rightnow

December 10 2013

rightnow
0122 6336
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialulka lulka
rightnow
W pewnym momencie trzeba zacząć odróżniać rzeczy ważne od ważniejszych, trzeba zacząć skupiać się na jednym, i szanować to, co się ma. Nie chce doceniać dopiero po stracie.
Reposted fromsohard sohard vialulka lulka
rightnow
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać uśmiechać się po spotkaniu lub rozmowie
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic vialulka lulka
rightnow
Ten, kto wra­ca, jest zaw­sze kimś in­nym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromidealnienieidealna idealnienieidealna vialulka lulka
rightnow
9669 f088
Reposted fromsolovely solovely vialulka lulka
rightnow
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
— ask
Reposted fromBetterPointOfView BetterPointOfView vialulka lulka
rightnow
5517 2868
Reposted fromcalifornia-love california-love vialulka lulka
rightnow
Zarezerwowany dla mnie. Pachnie mną. Nie szuka innej.
rightnow
4706 8184
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vialulka lulka
rightnow

Nawet sobie nie wyobrażasz ile rzeczy mówię ci w myślach.

Reposted fromgdybam gdybam vialulka lulka
rightnow
7243 99c8
Reposted fromirmelin irmelin vialulka lulka
rightnow
8179 8f3c
Reposted fromironicdreams ironicdreams vialulka lulka
rightnow
Play fullscreen
My tea's gone cold I'm wondering why I got out of bed at all. 
The morning rain clouds up my window and I can't see at all 
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vialulka lulka
rightnow
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek vialulka lulka
rightnow
8582 b477
Reposted fromflesz flesz vialulka lulka
rightnow
8911 2ad1
Reposted fromCarlota Carlota vialulka lulka
rightnow
6422 7d14
Reposted fromchained chained vialulka lulka
rightnow
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 vialulka lulka
rightnow
Najtrudniej uwierzyć nam w słowa, które najbardziej chcielibyśmy usłyszeć.
Reposted fromnexxt nexxt vialulka lulka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl