Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2013

4511 d78d
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vialulka lulka
rightnow
  Trzeba wstawać. Trzeba podnieść się z łóżka i wykonać piętnaście czynności, nad których sensem nie wolno się zastanawiać.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss vialulka lulka
rightnow
6923 404b
Reposted fromnuitlys nuitlys vialulka lulka
rightnow
3299 de95
zawsze, bez wyjątków.
Reposted frompolciak polciak vialulka lulka
8815 fcac
Reposted fromIndesirable Indesirable vialulka lulka
rightnow
Najważniejsze to zaakceptować fakt, że czasami trzeba odpuścić. I dobrze rozpoznać, że to już ten moment.
— nie wszystko da się wyreanimować.
Reposted fromwhoknows whoknows vialulka lulka
3964 fec1
Reposted fromvesania vesania vialulka lulka
rightnow
6841 92a0
Reposted fromniewychowana niewychowana vialulka lulka
rightnow
Nigdy nie byłam dobra w mówieniu tego, co chciałam wyrazić, nawet nie wiedziałam, czego tak naprawdę chcę.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vialulka lulka
rightnow
Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.
rightnow
Noś w sobie pewność, wiedz, że osiągniesz cel, a osiągniesz go z pewnością. Nie pozwól by do Twojej głowy wkradły się wątpliwości bo Cię zniszczą. Tak brzmi reguła samosprawdzającej się przepowiedni.
Reposted fromsohard sohard vialulka lulka
rightnow
9135 7c19
Reposted fromcalifornia-love california-love vialulka lulka
0148 b412
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy vialulka lulka
rightnow
bo co to za miłość, o którą trzeba prosić?
— żadna
Reposted fromprzewidywalne przewidywalne vialulka lulka
rightnow
2185 6240
Reposted frompiehus piehus vialulka lulka
rightnow
1304 9051
Coraz bliżej święta...
Reposted fromcalifornia-love california-love vialulka lulka
rightnow

Żyjesz na pozór, na przekór, na opak, na swój sposób, na dwa tryby, na niby. Wybierasz źle, fatalnie, najgorzej, dobrze, trafnie, rzadziej najlepiej. Kochasz za mało, za późno, za wcześnie, za bardzo, za coś.

 

Reposted fromashdsa ashdsa vialulka lulka
rightnow
2215 7d8e
Reposted fromadriannak adriannak vialulka lulka
rightnow
7280 b8a1 500
Reposted fromohshit ohshit vialulka lulka
3706 0004 500
Reposted fromevefeatherstone evefeatherstone vialulka lulka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl